Cải tạo các tố lô hư cũ đưa vào sản xuất

      Công trình thanh niên tại Công Ty Cổ Phần Sơn Bạch Tuyết đã được BCH Đoàn Thanh Niên thực hiện vừa có ý tưởng sáng tạo vừa mang tính hiệu quả và tiết kiệm.

       Công ty đã tiến hành liên hệ các đối tác để xử lý bề mặt nhưng do bề mặt cần làm sạch, thời gian xử lý, chi phí chuyên chở nhiều lần nên không phù hợp. Hơn nữa, do điều kiện sản xuất liên tục, mỗi ngày chỉ lấy được 1 đến 2 tố sơn để xử lý, sau đó phải hoàn trả lại phân xưởng sơn để tiếp tục sản xuất.

        BCH Đoàn Thanh Niên đã lên kế hoạch, sử dụng dụng cụ xử lý bề mặt thích hợp, mạnh dạn áp dụng các phương pháp xử lý vật lý và hóa học để thực hiện.

Kết quả sau 2 tuần thực hiện, 13 tố sơn đã được xử lý, làm sạch bề mặt trên 90% diện tích, phù hợp và đáp ứng yêu cầu đưa vào sử dụng trong sản xuất. Công trình này được Ban Tổng Giám Đốc đánh giá cao và khen thưởng kịp thời.


{关键字}
Tải game đánh bài online-app game bài online
Hỗ trợ trực tuyến
{关键字}
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373
{关键字}
{关键字}
{关键字}