CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY QCVN 16:2014/BXD

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY

          Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 vừa tiến hành Chương trình chứng nhận sản phẩm của Công Ty CP Sơn Bạch Tuyết nhằm mục đích CHỨNG NHẬN LẠI VÀ GIÁM SÁT sản phẩm của Công ty phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCQG 16:2014/BXD VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR)

GIẤY CHỨNG NHẬN
Số: 44-12
(SBT1-ĐGL-2015)

 

        Chứng nhận sản phẩm:  SƠN ALKYD

        Loại:                                SƠN PHỦ ALKYD THÔNG DỤNG

        Được sản xuất tại:          CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

 

        Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 16:2014/BXD
VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR)

 

      Phương thức chứng nhận

 Phương thức 5

        (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

       Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày:    20/08/2015    đến ngày    19/08/2018

       Ngày cấp chứng nhận:                          20/08/2015

       Ngày cấp chứng nhận lần đầu:            21/08/2012

       Logo mới:

                                                                       {关键字}    

                                                      (Số 44-12 tương ứng với số No.44.12)

 Công ty CP Sơn Bạch Tuyết xin thông báo để Quý Khách Hàng và Quý Đối Tác được biết.

 Xin trân trọng cảm ơn!

 


{关键字}
Tải game đánh bài online-app game bài online
Hỗ trợ trực tuyến
{关键字}
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373
{关键字}
{关键字}
{关键字}