Lắp đặt đường dẫn tạm để vận chuyển sơn bằng xe kéo.

 {关键字}

Vận chuyển Sơn thành phẩm về kho thành phẩm

      Trước tình hình sản xuất cuối năm tăng cao, sản phẩm sơn chưa nhập kho còn tồn động nhiều tại phân xưởng sản xuất sơn nên gặp nhiều trở ngại cho mặt bằng sản xuất. Tổng Giám Đốc Công ty giao cho Đoàn Thanh Niên thực hiện nhiệm vụ lưu chuyển sơn thành phẩm về kho nhanh nhất để tạo mặt bằng thông thoáng phục vụ cho việc sản xuất được thuận tiện.

       Bước đầu Đoàn Thanh Niên chuẩn bị, gia công Pallet để chuyển sơn thành phẩm. Lắp ráp đường dẫn tạm thời bằng cách tận dụng vật liệu cũ (pallet, sắt tấm). Sắp xếp mặt bằng để chuyển thành phẩm về kho. BCH đã chủ động chọn mua xe lắc tay có kích thước phù hợp để vận chuyển. Đoàn Thanh Niên tham gia xuyên suốt quá trình, để có thể đánh giá mức độ hiệu quả của công việc vận chuyển sơn thành phẩm về kho, tạo không gian thông thoáng phục vụ cho sản xuất và an toàn phòng cháy chữa cháy. Công trình thanh niên tại công ty có giá trị không gì có thể đo lường được vì được xây dựng trên tâm huyết và lòng nhiệt huyết của tập thể các đoàn viên thanh niên tại đơn vị .


{关键字}
Tải game đánh bài online-app game bài online
Hỗ trợ trực tuyến
{关键字}
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373
{关键字}
{关键字}
{关键字}