Tổ chức nhân sự

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
CÔNG TY CP SƠN BẠCH TUYẾT

BAN LÃNH ĐẠO

     * TỔNG GIÁM ĐỐC

     * GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ - HÀNH CHÍNH

     * GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

 

CÁC PHÒNG BAN

     Phòng KẾ TOÁN – TÀI VỤ

     Phòng NHÂN SỰ

     Phòng KINH DOANH

     Phòng VẬT TƯ

     Phòng KỸ THUẬT

     Phòng CƠ ĐIỆN

     Phòng KCS

 

 PHÂN XƯỞNG

     Phân Xưởng CƠ KHÍ

     Phân Xưởng SƠN


{关键字}
Tải game đánh bài online-app game bài online
Hỗ trợ trực tuyến
{关键字}
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373
{关键字}
{关键字}
{关键字}